خبر آنلاین

صف وزرای دولت برای شرکت در انتخابات

پس از آنکه حسن روحانی در قامت رئیس دولت یازدهم و یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، قبل از ساعت 9 به حسینیه جماران رفت و رأی خود را به صندوق انداخت، وزرای دولت او هم یکی پس از دیگری به شعب اخذ رأی رفتند.

ادامه ...