خبر آنلاین

توصیه امیری به شورای‌نگهبان؛ساختار بررسی‌صلاحیت‌ها تغییر کند

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گوید: اعضای شورای نگهبان قریب به اتفاق نامزدهای انتخابات مجلس را نمی‌شناسند و بر اساس مدارک و دلائل ارائه‌شده درباره بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند. معتقدم باید ساختار بررسی صلاحیت‌ها تغییر کند تا شورای نگهبان هزینه پرداخت نکند.

ادامه ...