سیمرغ

شباهت جالب مانکن سیاه پوست به عروسک باربی باعث شهرت وی شد! عکس

شباهت جالب یک مانکن سیاه پوست به عروسک باربی سیاه, باعث شهرت جهانی وی شده است.

ادامه ...