خبر آنلاین

آشنا: احمدی‎نژاد در یکسال پایان دولتش به دنبال مذاکره مستقیم خودش با آمریکا بود

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفت: تجربه شکستن حصر ایران نشان داد که علیرغم همه توطئه‌ها و کارشکنی‌های خارجی و بی‌مهری‌ها و تخریب‌های داخلی می‌توان رویکرد تعامل سازنده را که تفضیل آن در جریان مذاکرات اعلام و اعمال شد به عنوان راه‌حلی اعتدالی در سیاست خارجی دنبال کرد.

ادامه ...