جماران

تصویری از فدرر و همسرش در مراسم شام قهرمانان ویمبلدون

اسطوره دنیای تنیس شب گذشته به همراه همسرش در مراسم شام قهرمانان تنیس ویمبلدون شرکت کرد.

ادامه ...