شفقنا

عکس/ مارمولکی که به استخدام پلیس درآمده است

شفقنا زندگی - پلیس آریزونا این حیوان را به علت حس بویایی قوی در تشخیص موادمخدر به عنوان یکی از ماموران خود استخدام کرده است.   منبع :صراط ...

ادامه ...