پرشین وی

کیمیا آتنای دیگر | ناپدری شیطان پرست بیش از ۷۰ بار به کودک ۷ ساله تجاوز کرد!!

تجاوز ناپدری به دختر 7 ساله تجاوز ناپدری به دختر 7 ساله , داستان آتنای هفت ساله را همه شنیده اند. دختر بچه ای که برای آب خوردن به مغازه ای رفت که صاحبش رسم مهربانی و انسانیت را از یاد برده بود و … هنوز داغ آتنای پارس آبادی سرد نشده که خبر آزار و اذیت جنسی دخترکی هفت ساله در استان البرز...

ادامه ...