خبر آنلاین

حاجی بابایی: نقاط ضعف جمنا در شکست اصولگرایان تاثیر داشت

رئیس فراکسیون ولایی مجلس، ضمن تشریح علت جدایی فراکسیون ولایی از مستقلین، به منتقدین جمنا نیز پاسخ گفت.

ادامه ...