پرشین وی

درگیری نجمه جودکی با داور اسبق فوتبال بالا گرفت

درگیری نجمه جودکی با داور درگیری نجمه جودکی با داور , نجمه جودکی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: آقای علی خسروی محترم داور اسبق فوتبال وقتی از خود ردپایی به جا بگذاریم ان هم جلوی چشم مردم باید مسئولیتش را بپذیریم… نمیدانم این کامنت مغرضانه شما از کجا نشات میگیرد..؟!! حتما...

ادامه ...