رکنا

انسان های عجیب الخلقه با پای دو انگشتی + عکس

رکنا: قبیله ای در زیمباوه وجود دارد که مردمان آن پاهای عجیبی دارند.

ادامه ...