رکنا

عکس حسین فریدون روی تخت بیمارستان / وثیقه 60 میلیاردی او پذیرفته شد

رکنا: دادگاه با قبول وثیقه حکم آزادی فریدون را صادر کرد.

ادامه ...