دنیای اقتصاد

اقیانوسی از احساسات

نویسنده: کارل استایب مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com قسمت سی و ششم برای استفاده بهینه از نیروی درونی‌تان و رسیدن به تمرکز کامل، باید شناخت درستی از مبانی و چگونگی ارتباط بین افکار و عواطف خود داشته باشیم. مثالی که در این میان می‌توان زد، ‌مثال یک قایق کوچک روی...

ادامه ...