خبرگزاری میزان

جنگنده های ارتش ترکیه شمال عراق را بمباران کردند

منطقه مورد حمله در مثلث مرزی عراق، ترکیه ، ایران واقع است و آنکارا اعتقاد دارد که یکی از مهمترین مقرهای پ ک ک در این منطقه قرار دارد.

ادامه ...