جماران

دولت آمریکا باید حداقل مسوولیت‌هایش در قبال برجام را به جا آورد

رویکرد دوضلعی واشنگتن در برابر ایران نشان می‌دهد که هرچند امریکا در قالب به برجام پایبند مانده است اما با اجرای سختگیرانه آن به دنبال اعمال فشار بر تهران به گونه‌ای است که تهران را وادار به عقب‌نشینی از این توافق کند.

ادامه ...