خبر آنلاین

محمد هاشمی:بکارگیری وزرای قبلی نقطه مثبت کابینه روحانی است

محمد هاشمی می‌گوید وزرای قبلی که در کابینه جدید معرفی شده‌اند نقطه مثبت کابینه و وزرای اقتصاد و صنعت نقطه منفی کابینه پیشنهادی حسن روحانی است.

ادامه ...