خبر آنلاین

پیشنهاد جالب منصوریان به فدراسیون فوتبال

علیرضا منصوریان به فدراسیون فوتبال پیشنهاد کرد: «اگر ما سه بازیکن زیر ۲۱ سال وارد ترکیب اصلی کنیم باید اجازه پیدا کنیم تا به همان تعداد بازیکن روی نیمکت بنشانیم.»

ادامه ...