ایران آرت

ببینید: معماری سوررئال، سازه‌های وارونه، و ویرانی در آثار الکس چینک!

محصول نگاه عجیب الکس چینک به پدیده‌های پیرامونش و شیوه متفاوتش در اجرای کار، آثاری یگانه و حیرت انگیز به وجود آورده است.

ادامه ...