خبر آنلاین

تمجید طاهری از وزیر برای رسیدن به سمت مدیرعاملی وقتی هنوز حکمی امضا نشده!

علی اکبر طاهری در مصاحبه‌ای از وزیر ورزش تمجید و تشکر کرد.

ادامه ...