ارانیکو

بانک‌ها پول می‌خواهند نه بنگاه دولتی

در کنار اختلاف نظری که درباره میزان بدهی دولت به بانک‌ها بین طرفین وجود دارد، نحوه بازپرداخت هم با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

ادامه ...