مجله شبکه

کارمندانی که داده‌های شما را با خطر روبرو می‌کنند

هنگامی که درباره هکرها و به‌ویژه مجرمان سازمان‌یافته صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه نگاه‌ ما به خارج از یک سازمان متمایل می‌شود. در زمان بروز یک حمله هکری بسیاری از مدیران یا حتی کارشناسان امنیتی یک سازمان به‌دنبال افرادی می‌گردند که در خارج از سازمان تلاش کرده‌اند به شبکه آن نفوذ...

ادامه ...