ارانیکو

کاهش چراغ خاموش نرخ سود در بانک‌ها/ مؤسسات و بانک‌های کوچک هم‌چنان نرخ می‌شکنند

پس از توافق اولیه، بانک‌ها چراغ خاموش نرخ‌های سود سپرده را تا حدودی کاهش داده‌اند، به طوری که بیشتر بانک‌های دولتی، اصل چهل و چهاری و برخی بانک‌های خصوصی متوسط سود سپرده‌ها را حداقل ۱۵ و حداکثر ۱۹ درصد تعیین کرده‌اند.

ادامه ...