ارانیکو

صادرات فولاد هند به ۲ برابر افزایش یافت

صادرات فولاد هند در سال گذشته مالی این کشور به دلیل اجرای سیاست های دولت برای حمایت از صنعت فولاد این کشور به ۸.۲ میلیون تن افزایش یافت.

ادامه ...