خبر آنلاین

به ۳۰۹۰ کمک نکنید، حتی یک ریال

سیامک رحمانی در فرهنگستان فوتبال نوشت: یکی از راهکارهای پرسپولیس در چند هفته اخیر این بوده که کاسه را سمت هوادارانش بگیرد و بگوید اوضاع بحرانی است برای ما دست به جیب شوید.

ادامه ...