ارانیکو

قیمت پیاز نزولی شد/ زیاده‌خواهی کارگران میدان بار عامل گرانی شده است

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با ورود پیاز از شهرهای بروجرد، شیراز و حاشیه تهران به بازار و عرضه بیشتر، قیمت این محصول به ۲۵۰۰ تومان رسیده و به مرور بازهم کاهش خواهد یافت.

ادامه ...