خبر آنلاین

قولی نمی دهم که نتوانم انجام دهم

مسعود کرباسیان در جمع اعضای پارلمان بخش خصوصی گفت:«گر وزیر اقتصاد شوم مجری همه قوانین خواهم بود؛قطعا نگاه ویره‌ای در پست های مدیریتی به خانمها خواهم داشت، چرا که خانمها بسیار منظم و خوش فکر هستند.»

ادامه ...