خبر آنلاین

بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی اقتصاد چه می‌خواهند؟

غلامحسین شافعی گفت:«برنامه های ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد، مایه امید فراوان است و با شناختی که از وی وجود دارد، فاصله گفتار و کردار وی در عمل و صحنه اجرا زیاد نخواهد بود.»

ادامه ...