خبرگزاری میزان

مرگ پیرترین فرزند زمین+عکس

جهان پیرترین فرزند خود را در ۱۱۳ سالگی از دست داد.

ادامه ...