ارانیکو

درس‌هایی برای بانک‌های ایرانی

اگرچه بانک‌ مرکزی آمریکا به نظارت بر بانک‌ها می‌پردازد، اما هیچ‌گونه ضمانتی درخصوص سپرده‌های مردم ارائه نمی‌کند.

ادامه ...