شهرفردا

آتش در ارتفاعات منگشت ایذه زبانه کشید

آتش‌سوزی در ارتفاعات کوه منگشت شهرستان ایذه در استان خوزستان زبانه کشید و درختان را طعمه حریق کرد.

ادامه ...