شهرفردا

عکس‌های هوایی موجود از استان زنجان قدیمی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: در حال حاضر عکس‌های هوایی موجود از استان زنجان قدیمی بوده و مربوط به دو تا سه دهه گذشته است که نزدیک به ۱۸ شهر عکس‌های قدیمی دارند.

ادامه ...