نیک صالحی

در برخی خیابان‌های پایتخت شب‌ها چه می گذرد؟

در خیابان‌های پایتخت شب‌ها چه می گذرد در خیابان‌های پایتخت شب‌ها چه می گذرد , شب‌های تهران حال غریبی دارد و شب گردی‌های آن، حالی عجیب‌تر،حتی بساط دست‌فروشان شب‌ها شکل دیگری است و گپ زدن با آن‌ها می‌چسبد. در برخی خیابان‌های پایتخت شب‌ها چه می گذرد؟ یکی از نقاطی که این شب‌ها...

ادامه ...