رکنا

عکس دلخراش از آزار کودک 18 ماه در کرمان / 14+

رکنا: آثار روی بدن کودک یک و نیم ساله در سیرجان فرضیه کودک آزاری را مطرح کرد.

ادامه ...