پرشین وی

احمدی نژاد:اگر مانع نمی‌شدند همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم!

مصاحبه با محمود احمدی‌ نژاد مصاحبه با محمود احمدی‌ نژاد , محمود احمدی‌نژاد همچنان به دنبال تطهیر خود از اتهاماتی است که از سوی دادستان دیوان محاسبات علیه او اعلام شد کفایت می‌کند. او در مصاحبه‌ای که سایت دولت بهار متعلق به حلقه نزدیکانش، آن را منتشر کرده، در پاسخ به این سوال که...

ادامه ...