55 آنلاین

پشت‌پرده زباله‌گردی کودکان

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: کارت کودکان زباله‌گرد هر ماه با ٣٠٠ هزار تومان شارژ می‌شود قائم مقام معاونت خدمات شهری: کار کودکان در تفکیک زباله خلاف است،ببینیم برخورد قضائی می‌کنیم یک عضو جمعیت امام علی: میانگین سنی کودکان زباله‌گرد ١٢ سال است.

ادامه ...