شفقنا

آمریکا به سوی جنگ داخلی می‌رود؟

شفقنا- احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا، طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، حدود ۶۰ درصد تخمین می‌زند. به گزارش شفقنا به نقل از دیپلماسی ایرانی، یک روز پس از نزاع و خشونت و کشتار نژادپرستانه در ویرجینیا، فرماندار این شهر اظهار داشت: «چطور شد که ما به اینجا رسیدیم؟» بعد از واقعه شارلوتزویل ویرجینیا...

ادامه ...