نیک صالحی

شوخی حسام نواب صفوی با آزاده نامداری+فیلم

شوخی نواب صفوی با آزاده نامداری شوخی نواب صفوی با آزاده نامداری , حسام نواب صفوی در ویدئویی به شوخی اظهار داشت: اینجا خیلی دارد باد می آید و من دارم تمام تلاشم را می کنم که لباسم را باد نبرد و موازین را حفظ کنم! آدر اوایل مرداد ۱۳۹۶ فیلم و عکس‌هایی از آزاده نامداری در شبکه‌های اجتماعی...

ادامه ...