شهرفردا

غذاهای خیابانی سیار در تهران / تصاویر

غذاهای خیابانی(street food) بخش مهمی از فرهنگ غذایی یک کشور را تشکیل می دهند و به همین دلیل به یکی از جذابیت های کشورهای مختلف برای گردشگران تبدیل شده است.

ادامه ...