رکنا

مجموعه ای از نیوکالکشن فصل پاییز + عکس

رکنا: با نزدیک شدن به اواخر تابستان تولیدکنندگان برتر پوشاک دنیا وارد حراج های آخر فصل می شوند و البته همزمان برای مجموعه های جدید (نیوکالکشن) طراحی و برنامه ریزی می کنند.

ادامه ...