سیمرغ

زنی سیاه پوستی که با شیمی درمانی سفید پوست شد! عکس

در اتفاقی نادر استفاده از دارو‌های شیمی درمانی و کنترل سرطان سبب تغییر رنگ یک زن میانسال سیاه پوست…

ادامه ...