خبرگزاری میزان

دو خطر عمده در کمین جهان/ ۳ ویژگی کابینه دوازدهم و انتظارات بجا/ بازی پنکه با دماسنج اقتصاد کلان

جهان کنونی در دالان گذر از نظم سابق تک‌قطبی و دوقطبی به سمت جهان چندقطبی قرار دارد و طبیعتاً در چنین شرایطی، بر حجم تهدیدات و فرصت‌ها افزوده می‌شود.

ادامه ...