ایران آرت

احمقانه‌ترین طراحی برای یک آسمان‌خراش / قاب عکسی به اندازه یک شهر / عکس

آسمان‌خراشی که بزرگ‌ترین قاب تصویر جهان نام گرفته در امارات متحده عربی ساخته می‌شود.

ادامه ...