شهرفردا

گشتی در خانه‌ «چارلی چاپلین»+تصاویر

«دنیای چارلی چاپلین» نام آخرین خانه او در یکی از شهرهای سوییس است؛ خانه‌ای که به جز تمام خاطرات ۲۵ سال آخر عمر او، رنگ و بوی بسیاری از فیلم‌هایش را نیز زنده کرده است.

ادامه ...