اقتصادنیوز

چه کسی منصوریان را از استعفا منصرف کرد؟

شنیده ها حاکی از آن است که تصور کسانی که بعد از بوسیدن زمین توسط منصوریان در پایان بازی با پدیده فکر کردند که او قصد استعفا دارد درست بوده، اما در آخرین دقایق پیش از اعلام از این تصمیم منصرف شده است.

ادامه ...