سیمرغ

حمله کیهان به کارگردان ماجرای نیمروز به خاطر توهین نکردن به جعفر پناهی

موفقیت جدید کارگردان «ماجرای نیمروز» برای او عواقبی را در پی داشته است و این فیلمساز جوان را درگیر…

ادامه ...