شفقنا

سکوت اروپا درباره حقوق بشر/ نگهبان نظم جهان لیبرال کیست؟

آنا پالاسیو، وزیر امور خارجه سابق اسپانیا: اتحادیه اروپا در مقامی برای هدایت دنیای آزاد کنونی نیست بلکه آمریکا این مقام را در اختیار دارد. به گزارش شفقنا به نقل از دیپلماسی ایرانی، بحران مالی جهانی، که ۱۰ سال پیش در همین ماه آغاز شد، نشان داد که بقای درازمدت نظم جهانی قانونمدار...

ادامه ...