مجله شبکه

چگونه هوش خود را بیدار کنیم؟

آیا هوشمندی ارثی است؟ چگونه می‌شود با هوش شد؟ آیا می‌شود از صد در صد توانایی مغز استفاده کرد؟ و بی‌نهایت سوال دیگر که ممکن است در زمینه هوش در ذهن ما به وجود آید. بدون شک مغز انسان از پیشرفته‌ترین ابر کامپیوتر امروزی که فضای یک سوله را پر می‌کند و پیچیده ترین محاسبات دنیا را انجام...

ادامه ...