اتاق خبر 24

پیک موتوری دهه‌ پنجاه

کارگر چلوکبابی در دهه‌ی پنجاه را مشاهده می کنید.

ادامه ...