شفقنا ورزشی

ساق های جوان قربانی موهای سفید!

  به گزارش شفقنا ورزشی،تکلیف علیرضا منصوریان مشخص نیست. نه با خودش نه با ترکیبش نه با بازیکنانش. شاید یادش رفته فصل پیش چه چیزی او را نجات داد. بعد از یک سال امکان ندارد یادش رفته باشد؟ بله ظاهرا امکان ندارد یادش رفته باشد اما امکان ندارد کسی یادش نرفته باشد چه جوانانی او و تیمش...

ادامه ...