خبرگزاری میزان

فیلم خوب راه خود برای دیده شدن پیدا می کند

فریدون جیرانی مدرس کارگاه تجربه های شخصی از ایده تا اجرای دومین جشنواره ملی فیلم سلامت، گفت: فیلم، موسیقی، تئاتر و ترانه خوب با وجود هر مانعی می تواند را خود را باز کند و دیده شود.

ادامه ...