خبر آنلاین

مولاوردی: تحقق حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است

ایرنا نوشت: دستیاررئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: تحقق حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و می کوشیم با تحقق بند بند این منشور، قدمهای جدی در شهرها و روستاها برداریم.

ادامه ...